Ogilvy study: The voice of Generation Z is growing, but most companies aren't hearing it yet

28/06/2021

Nastupující generace Z, která zahrnuje mladé lidi narozené mezi lety 1997 až 2012, střídá nebo doplňuje na výsluní mediálního i marketingového zájmu mileniály. Hlas této generace je v mnoha ohledech hlasitější a na rozdíl právě od mileniálů ho doprovází často i činy. Podle nové studie agentury Ogilvy  ale značky na českém trhu nástup nové generace zatím příliš nereflektují. Polovina z nich nejmladší koupěschopnou generaci nezohledňuje ve způsobu komunikace a necílí na ni žádnou specifickou komunikační strategií. Další třetina to teprve zvažuje. 

The incoming Generation Z, which includes young people born between 1997 and 2012, is replacing or complementing millenials in the media and marketing spotlight. The voice of this generation is in many ways louder than millenials and often is accompanied by acts. But according to a new study by Ogilvy, brands in the Czech market are not reflecting the new generation's arrival yet. Half of them do not take the youngest generation into account in the way they communicate and do not target them with any specific communication strategy. Another third are still considering it.

Ogilvy Study: Marketing Communications to Generation Z is available here, including an infographic.