Naše práce: Název práce ― Jméno klienta

Naše práceFood Love Stories ― Tesco

Hlavní myšlenkou kampaně Food Love Stories je oslava jídla, jež s láskou připravujete pro ty, které milujete.

Prostřednictvím čtrnácti různých příběhů a inspirativních receptů jsme komunikovali čerstvost, kvalitu a široký sortiment produktů.  Kampaň tvořilo pět televizních spotů a čtrnáct online adaptací s přesahem do jednotlivých BTL formátů.