Naše práce: Název práce ― Jméno klienta

Naše práceDomácí násilí je skutečné, i když není vždy vidět ― IKEA

S domácím násilím má zkušenost každá druhá žena. Domov by přitom měl být bezpečným místem pro každého. IKEA se proto rozhodla zaměřit na pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se navíc během pandemie dramaticky zhoršuje. V rámci PR kampaně jsme na Mezinárodní den proti násilí na ženách připravili symbolický balíček pro vybrané influencerky. Kromě osvětových informací obsahoval kreativní návod, jak dát jednoduchým gestem najevo svou podporu a vyzvat k tomu i ostatní sledující.