Naše práce: Název práce ― Jméno klienta

Naše práceSčítání 2021: Počítejte s námi! ― Český statistický úřad

Pro Český statistický úřad jsme připravili 360° kampaň na podporu účasti ve Sčítání lidu 2021. Série televizních a online spotů, rozhlasová reklama ve veřejnoprávním vysílání, využití sociálních sítí a spolupráce s influencery vedly k rekordnímu počtu sčítacích formulářů vyplněných online. Originální vizuální koncept a vlídná tonalita pomohla k lepšímu vnímání největšího statistického šetření v České republice.