Reklamní akademie

10/10/2022

Vzdělávání zaměstnanců a profesní růst má v Ogilvy dlouhodobě velkou prioritu, proto pro naše juniorní i seniorní kolegy napříč agenturou připravujeme vlastní interní vzdělávací programy. V září jsme úspěšně ukončili další běh interního rozvojového programu Reklamní akademie, kterou pořádáme jednou do roka ve spolupráci s agenturou VMLY&R (součást skupiny WPP). V letošním roce jsme společně spustili také pilotní ročník mentoringového programu pro juniory i střední management, pro seniorní kolegy zase zajišťujeme ve spolupráci s externím partnerem Atairu na míru postavený program zaměřený na autentický leadership.

„Reklamní akademie je skvělá příležitost, jak poznat kolegy, dozvědět se něco o jejich expertize, vyzkoušet si týmovou práci i tendrovou prezentaci. A to vše nanečisto, bez rizika, které s sebou nese reálný tendr.“

― Ondřej Obluk, CEO Ogilvy

Letošním ročníkem Reklamní akademie prošlo 45 kolegů z Ogilvy a VMLY&R, kteří se během čtyř měsíců potkávali během workshopů zaměřených na fungování obou agentur a detailní představení jednotlivých expertiz. „Akademii pečlivě aktualizujeme každý rok, jak obsahově, tak co se týče přednášejících. Stojí to spoustu času, který ale rádi investujeme, protože nám to dává smysl, a jsme na výsledek pyšní. Jiný podobně komplexní vzdělávací projekt, myslím, v rámci českých agentur neexistuje. A mě osobně baví jak tři workshopy, do kterých jsem zapojen (Představení agentury, Budování značky a Jak vyhrát tendr), tak i téma pohledu klienta na spolupráci s agenturami, které moderuji,“ říká Ondřej Obluk, CEO Ogilvy.

V rámci jednotlivých workshopů se účastníci setkali s odborníky z řad zkušenějších kolegů z agentur Ogilvy a VMLY&R, kteří je jednotlivými tématy provázeli. Díky kombinaci teorie s praxí si každý z účastníků odnesl alespoň základní porozumění tomu, jak fungují oblasti, se kterými se v agentuře může setkat, bez ohledu na to, v které z nich pracuje. „Jako někdo, kdo přišel do reklamy z úplně jiného oboru musím tento vzdělávací program moc ocenit. Díky Reklamní akademii jsem získala komplexnější pohled na věc, dokážu si lépe představit, jak probíhají nejrůznější procesy, co práce v jednotlivých disciplínách obnáší a jak konkrétně souvisí třeba  s mojí PR agendou. Prostě a jednoduše – získala jsem holistický obrázek,a to já moc ráda. Navíc oceňuji, jakou vtipnou, interaktivní, a hlavně praktickou formou celou Akademii přednášející pojali, ” říká Tereza Prokopová, Account Executive Ogilvy.

„Rozhodně jsem si odnesla spoustu nových a praktických rad do reklamního života. Při závěrečném projektu jsem se utvrdila v tom, že umět týmově spolupracovat a naslouchat se vyplácí. No a v neposlední řadě jsem se díky tomu seznámila se super lidmi.“

― Žaneta Rychtová, Junior Strategic Planner Ogilvy

Na závěr celé Akademie pracovali její účastníci v týmech na reálném klientském briefu, při jehož zpracování využili mimo jiné také znalosti získané během čtyř měsíců workshopů. Na zpracování zadání měli 24 hodin, během nichž museli odevzdat kompletní řešení zadání. To poté prezentovali před desetičlennou porotou složenou nejen z expertů z agentur Ogilvy a VMLY&R, ale i ze zástupců klienta. „Výzvou pro nás bylo navrhnout řešení, které splní všechny cíle briefu. Další ještě větší výzvou pak bylo napasovat všechny tyto cíle do jedné srozumitelné message, kterou, vzhledem k cílové skupině, pochopí opravdu každý. Při brainstormingu bylo důležité nejen vymýšlet nové a nové přístupy řešení, ale také se včas zastavit a společně se shodnout na jednom přístupu, který bude on-brief a v praxi nejlépe proveditelný,“ vysvětluje Žaneta Rychtová, Junior Strategic Planner Ogilvy.

„Tou nejintenzivnější zkušeností byl samozřejmě závěrečný projekt. Připravovat kampaň pro reálného klienta v týmu byla výzva a zážitek, na který jen tak nezapomenu. Díky za to, dala bych si to znovu!”

― Tereza Prokopová, Account Executive Ogilvy

Každý ročník Reklamní akademie je v něčem jedinečný. Barbora Šumanská, Social Director Ogilvy, která letos již po několikáté usedla v porotě, byla nejvíce příjemně překvapená vyrovnaností týmů během závěrečné ústní prezentace. „Všichni byli připravení, u všech bylo vidět, že jim opravdu záleží na výsledku bez ohledu na to, jak dobří v prezentování jsou. S nikým z nich bych se nebála jít zítra na tendrovou nebo klientskou prezentaci. Pocit z prezentací mám každý rok stejný, těším se z toho, jaké fajn, šikovné, a především různorodé kolegy máme. Každý rok si obrovsky vážím jejich času i snahy, kterou do projektů vkládají. Všechny projekty byly na určité úrovni životaschopné, což je skvělé. Dva nejlepší projekty by mohly jít zítra ke klientovi, což ještě nedefinuje životaschopnost, ale naprosto parádně provedené zadání ano,“ doplňuje Barbora Šumanská.