NEWTON Media a Ogilvy získaly prestižní ocenění AMEC Award

29/05/2019

Analytická agentura NEWTON Media a komunikační agentura Ogilvy získaly prestižní celosvětové ocenění v soutěži mediálních analytiků. Obsáhlý materiál použitý jako součást kampaně na podporu moderní léčby schizofrenie nominovaly odborné poroty letošního ročníku na shortlisty v kategoriích Best use of social media measurement a Best use of integrated communication measurement/research. V druhé jmenované pak přihlášený projekt získal třetí místo. NEWTON Media zůstává jedinou společností na domácím mediálním trhu, která ocenění AMEC Award kdy získala, a potvrdila jím svou významnou pozici.

Přihlášený projekt, jehož hlavním iniciátorem a tvůrcem zadání byla komunikační agentura Ogilvy, oslovil porotce už samotným tématem. Ti ocenili detailní zpracování tak náročného tématu, kterým vnímání schizofrenie a pacientů s tímto psychiatrickým onemocněním laickou veřejností a novináři je. Zároveň byl porotou velmi kladně hodnocen také integrovaný přístup – využití zkušeností renomované PR agentury a precizní zpracování dat analytiky NEWTON Media, kteří zpracovali data z klasických médií i ze sociálních sítí. „Analýza mediálního obrazu schizofrenie je skvělým příkladem synergie PR agentury a mediální analytické agentury. Náš společný projekt považuji za ukázku smysluplného propojení know-how o mediální komunikaci a zároveň přispění ke kritickému mediálnímu myšlení. Jsme přesvědčeni, že taková spolupráce je oboustranně prospěšná a budeme rádi, pokud budeme mít příležitosti spolupracovat s PR agenturami na dalších podobných projektech,” říká CEO NEWTON Media Petr Herian.

Zadavatelé i tvůrci analýz si byli vědomi toho, že pro účinnou komunikaci tématu je nutné dokonale porozumět názorům veřejnosti a přístupu médií k dané problematice. Společně proto vytipovali nejvíce stigmatizující momenty a snažili se rozkrýt vše, co za nimi stojí. Díky vhledu do situace a odhalení souvislostí mezi formami komunikace a stigmaty bylo možné v průběhu kampaně upozornit na komunikační rizika ohrožující pacienty a pokusit se prostřednictvím informací o moderní léčbě zlepšit jejich společenský status. „Jsem ráda, že představitelé AMEC Awards svým rozhodnutím potvrdili přínos komplexního přístupu k analytické práci s daty a využití vhodných metrik. Agentury si to ne vždy uvědomují a měření nahrazují prostým monitoringem zachycených výstupů. Ty ale představují jen zlomek toho, co může dobrá analýza odhalit. Kvalitní analýzou je možné poukázat na zjednodušující klišé, kterými média podporují zaběhnuté stereotypy, a podpořit zájem novinářů o nové úhly pohledu,” komentuje Account Director sekce korporátního PR Ogilvy Naděžda Šeráková.

Její slova potvrzují články, jejichž součástí byly právě závěry analytické části kampaně a nový přístup novinářů k tématu včetně volby vhodnějších výrazových prostředků a ilustračních materiálů. Celý projekt 100 tisíc neviditelných financovaly farmaceutické společnosti Janssen-Cilag, Lundbeck a Eli Lilly, podle kterých mohou mít získaná data využití i v budoucnu při hodnocení vývoje postojů široké veřejnosti či plánování dalších destigmatizačních kampaní.

Skupině NEWTON Media se letos podařilo získat nejen bronz za zmíněnou spolupráci s Ogilvy, ale už počtvrté v řadě také zlaté ocenění. Tentokrát v kategorii Best measurement in the public and not-for-profit sectors zvítězila práce její agentury Kliping, Not-for-profit measurements as a vehicle to reposition Kliping from media monitoring to media analytics company. V předchozích letech skupina NEWTON Media uspěla s podrobným zmapováním mediálního obrazu devizové regulace České národní banky, tuzemskou analýzou pro společnost Tesco a loni s analýzou genderové vyváženosti zpravodajství připravenou slovinskou společností Kliping. „Každého ocenění naší profesní organizace si velmi vážíme, protože nám poskytuje cennou zpětnou vazbu ke kvalitě našich analýz. Obě dvě letošní ocenění jsou tím nejlepším završením AMEC Global Summitu, největšího světového kongresu expertů na měření komunikace, který jsme měli tu čest vůbec poprvé hostit v České republice,“ uzavírá CEO NEWTON Media Petr Herian.

Seznam všech oceněných v letošním ročníku najdete zde: http://amecawards.com/awards-winners-2019/