Fenomén washingů aneb Generace probuzených

15/12/2022

Dnešní doba je extrémně rychlá. Svět je úzce propojený, události z druhého konce světa se dozvídáme stejně rychle, jako kdybychom u nich byli. Mluvíme více jazyky, cestujeme a jsme víc otevření, píše v úvodu svého blogového příspěvku Nikola Klepáčková, Junior Strategic Planner Ogilvy.  

Tři čtvrtiny zástupců generace Z mají odlišné hodnoty od předchozích generací a více se zajímají o udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. A přesně to chtějí i od značek: vyžadují od nich angažovanost mimo jejich byznys a zájem o na aktuální témata, která rezonují ve společnosti.  

Neautenticita, nekonzistentnost a falešné nebo prázdné sliby mají pro značku negativní následky. Pojem washing je odvozen od anglického „whitewash” neboli zakrývat či zamlžovat minulé skutky a chyby. Z několika druhů washing si Nikola Klepáčková vybrala pro svůj článek následující a ty ukazuje na celé řadě příkladů z praxe různých značek: 

  • Greenwashing – firma komunikuje o udržitelnosti proto, aby zkreslila své skutečné chování, nebo prezentuje sama sebe navenek jako udržitelnou daleko více, než je realita a skutečná snaha o udržitelnost  

  • Pinkwashing – nejčastěji spojován s falešnou podporou LGBTQ+ komunity 

  • Brownwashing – snaha firem tvářit se, že podporují tzv. „people of color” (lidi s jinou barvou pleti, než je bílá), a přitom neimplementovat antirasistická opatření do vlastního podnikání nebo jinak nepřispět k boji proti rasismu ve společnosti 

  • Purpose-washing – firmy využívají svůj „purpose”, tedy svůj smysl existence ke komerčním účelům, přitom ve skutečnosti pro ně nic neznamená a neřídí se jím  

  • Woke-washing – moment, kdy značka využívá marketing k tomu, aby zaujala postoj k sociálním či aktuálně řešeným problémům a dosáhla zisku 

Pokud značky nebudou autentické, důvěryhodné a nebudou spotřebitelům dávat pocit, že se angažují i mimo svůj byznys, tak se jednoduše na trhu do budoucna nedokáží udržet, protože nastupující generace dá přednost těm, kteří autenticitu a zodpovědnost nabídnou. A nejedná se jen tzv. o probuzenou generaci. Generace Z svým hlasitým a nekompromisním postojem probouzí i zbytek společnosti, uzavírá Nikola Klepáčková svůj článek. 

Celý článek si můžete přečíst tady