Příští rok bude komplikovaný

19/12/2022

Ondřej Obluk, CEO Ogilvy, v komentáři pro Marketing & Media hodnotí uplynulý „rok mnoha krizí“ a odpovídá na otázky, jak krize ovlivnily vztah agentury se zadavateli nebo jak řeší rostoucí náklady na zaměstnance.

„I na reklamní branži dopadl tlak nezvykle vysoké inflace. Museli jsme s klienty otevřít otázku alespoň částečného promítnutí růstu cenové hladiny do našich hodinových sazeb, někde se jednání podařilo více podle našich představ, někde méně, ale obecně drtivá většina chápala nutnost se o financích pobavit.“

― Ondřej Obluk, CEO Ogilvy

Vztahy s klienty Ogilvy staví na přidané hodnotě pro zadavatele a jeho byznys, nikoliv na základě rozpočtu. Proto Ondřej Obluk nevnímá, že by krize měla výrazný vliv na práci agentury i její spolupráci se zadavateli.

Celý komentář si můžete přečíst v ročence MaM 2022.