Trable TikToku potrvají

27/03/2023

Barbora Šumanská, Social Director Ogilvy, pro Marketing & Media komentuje spolu s dalšími odborníky potenciální hrozby spojené s komunikací značek na TikToku a jak k této v dnešní době kontroverzní síti přistupují klienti.

„Aktuální situace není nijak odlišná od potenciálních hrozeb spojených s komunikací značek na TikToku v minulosti. Většina našich klientů si tak fází rozhodování procházela v okamžiku vstupu na síť. Stále máme klienty, pro které je tato platforma z hlediska korporátních pravidel nepřijatelná, stejně jako klienty, kteří na síti jsou nebo vstup plánují.“

― Barbora Šumanská, Social Director Ogilvy

Barbora také upozorňuje na důležitost analýzy rizik před vstupem na kteroukoliv sociální síť.