Dita Stejskalová předává vedení PR oddělení Ogilvy, řídit ho bude Václav Rambousek

17/05/2023

Václav Rambousek v Ogilvy dosud působil jako Account Director PR týmu zaměřeného převážně na FMCG a retailové klienty, řízení celého PR oddělení převzal k 1. květnu. Dita Stejskalová se posouvá ve firemní struktuře na pozici Business Director, kde bude spoluzodpovídat za rozvoj byznysu celé agentury.

Dita Stejskalová & Václav Rambousek

Dita Stejskalová & Václav Rambousek

Dita Stejskalová, která se v roce 1994 podílela na založení Ogilvy Public Relations v České republice a je zároveň minoritní akcionářkou Ogilvy, se v nové roli zaměří na rozvíjení byznysového potenciálu napříč agenturními expertizami a hledání nových obchodních příležitostí na trhu. S PR oddělením pod vedením Václava Rambouska bude i nadále úzce spolupracovat, a to hlavně v oblasti specializovaných služeb jako budování osobního brandu lídrů, profilace C-level manažerů a B2B komunikace. Vedle toho bude nadále působit jako šéfka agenturní komunikace Ogilvy a sesterské agentury VMLY&R.

„Střídání generací je tady a jsem moc ráda, že pochodeň našeho skvělého PR týmu Ogilvy ponese Vašek. Dříve jsem si tento moment nedokázala moc představit, ale nyní jsem toto hodně osobní rozhodnutí udělala po zralé úvaze docela lehce a s jasným vědomím, že to je důležitý leadership signál pro kariérní růst našich talentů. Když máte v týmu hvězdu, je potřeba jí dát prostor, aby pořádně zazářila. Ogilvy je správnou volbou pro firmy, které mají ambice nejenom růst, ale také skrze svůj brand pozitivně ovlivňovat dění a společnost okolo sebe. Těším se na propojování nových byznysových příležitostí s týmy našich expertů na brandové strategie a kreativu, PR, social a performance marketing.”

― Dita Stejskalová, Business Director Ogilvy

Václav Rambousek se do role PR & Influence Directora posouvá po sedmi letech v Ogilvy, kde postupně prošel pozicemi Account Manager a Senior Account Manager. Posledních pět let v roli Account Directora řídil PR tým zaměřený na klientské portfolio z oblasti FMCG, retailu a životního stylu. Prvním úkolem v nové roli bude především sjednocení všech specializací, jejichž nositeli jsou nyní jednotlivé klientské týmy, do jedné funkční a propojené týmové struktury.

„Vybudovat jednotnou strukturu týmu vnímám jako klíčovou prioritu na následující období. Dává to smysl vzhledem k dynamicky se proměňujícímu oboru, důrazu na komplexnost služeb ze strany klientů a lepší integraci PR aktivit do širší marketingové komunikace.“

― Václav Rambousek, PR & Influence Director Ogilvy

Cílem této transformace je hlavně usnadnit a podpořit vzájemné obohacování mezi klientskými týmy, sdílení zkušeností s různými PR strategiemi a taktikami i hlubokých znalostí ze specifických odvětví, kde si Ogilvy PR dlouhodobě buduje know-how. Patří mezi ně FMCG, retail, energetika, průmysl, technologie, logistika, farmacie a finance.

Součástí vize pro rozvoj PR expertizy pod hlavičkou Ogilvy je i definice byznysového směřování a nabídky PR služeb, která odpovídá aktuálním potřebám zadavatelů a současně reflektuje dlouhodobé i nové trendy v oboru.

„Nová podoba PR týmu bude po stránce strukturální i personální reflektovat byznysovou orientaci na několik velmi žádaných oborových disciplín. Patří mezi ně například Brand Image a reputační aktivity v B2B i B2C sektoru, strategická práce s opinion leadery a tvářemi, které za značkami stojí, nebo důraz na práci s obsahem v souvislosti se změnami v médiích a sílícím tlakem na placený obsah.“

― Václav Rambousek, PR & Influence Director Ogilvy

Dalším z cílů bude profilace silné PR expertizy napříč reklamními a komunikačními disciplínami v rámci WPP s cílem obousměrně usnadnit vyhledávání obchodních příležitostí. Agentura Ogilvy je jediná v rámci sítě WPP Česká republika, která poskytuje komplexní PR služby.