Nadace Leontinka má novou vizuální identitu a web s AR filtry od Ogilvy

07/06/2023

Agentura Ogilvy vytvořila pro Nadaci Leontinka novou vizuální identitu a současně spustila interaktivní web s filtry pro rozšířenou realitu, kde si každý může vyzkoušet vidění při různých typech zrakového postižení. Původně dominantní černou barvu nahradil barevně laděný vizuální styl a celá komunikace je nyní osobnější díky personifikaci Nadace Leontinka do postavy holčičky. Nový web byl spuštěn 22. května, od stejného okamžiku také Nadace používá novou vizuální identitu. 

Agentura Ogilvy připravila pro Nadaci Leontinka, která pomáhá hlavně dětem a studentům se zrakovým postižením, novou vizuální identitu a představila i novou podobu webu. Barevně laděná vizuální identita s ilustracemi v duchu deníkových kreseb má v lidech vzbuzovat pozitivní emoce. 

„Věřím, že pozitivně naladěnou komunikací lidem ukážeme, jak může být život se zrakovým postižením pestrý, když je pomoc nablízku. Ogilvy nám o vizuální styl pečuje od samého začátku a nový koncept je pro nás vlastně takovým prvním dárkem k 18. narozeninám Nadace Leontinka.“

― Barbara Hucková, výkonná ředitelka Nadace Leontinka

„Poslední roky jsme hodně obklopeni negativními událostmi a toho temna je na lidi už moc. Proto jsme se rozhodli ustoupit od původní černé symbolizující tmu a zvolili jsme pastelové barvy, které vyvolávají pozitivnější emoce. Web jsme rozjasnili nejen barvami, ale také osobnějším přístupem díky personifikaci Nadace do postavy holčičky Leontinky. Ta vás provede webem a vysvětlí, co Nadace dělá a jakým způsobem můžete pomoci.“

― Tomáš Belko, Executive Creative Director Ogilvy

Nový web má potenciálním dárcům a partnerům přiblížit to, jak Nadace funguje, jaké jsou možnosti pomoci nebo kam vybrané peněžní prostředky putují. Postava Leontinky provádí návštěvníky webu s každým kliknutím a skrze osobní komunikaci prohlubuje vztah mezi Nadací a jejími dárci. Novou funkcionalitou webu jsou AR filtry. S jejich pomocí si každý člověk se zdravýma očima může vyzkoušet, jak vidění ovlivňují různé typy zrakového postižení jako například barvoslepost, tunelové vidění, zelený zákal nebo výpadek zorného pole.  

„Ani pro nevidomé není svět černobílý. Při tvorbě webu jsme se snažili Nadaci Leontinka co nejvíce přiblížit všem lidem, kteří by ji mohli finančně či jinak podpořit. Chtěli jsme ukázat nejen to, co dělá, ale především pro koho. Cílem není vyvolat v člověku lítost nebo soucit, ale vzbudit v něm naopak porozumění a podporu.“

― Jiří Korec, Head of Operations Ogilvy

Agentura Ogilvy je partnerem Nadace Leontinka od jejího založení. Dlouhodobě pro ni připravuje pro bono komunikační kampaně, v rámci partnerství Nadaci propojuje s agenturními klienty a pomáhá jí s fundraisingem.