Ogilvy představuje expertní tým Recovery Task Force

24/03/2020

České zastoupení komunikační agentury Ogilvy založilo expertní tým, který firmám a jejich značkám nabídne rychlou pomoc v aktuálním nelehkém období a připraví je na transformační příležitosti, které trh čekají po skončení útlumu.

Slovo krize vyjadřuje čínština  pomocí dvou znaků – wēi. Zatímco wēi lze volně přeložit jako nebezpečí, v tomto kontextu znamená příležitost. Všechny krize totiž mají společné dvě věci: Dříve či později pominou a stav, který nastane po nich, nikdy není totožný se stavem krizi předcházejícím.

"Díky naší celosvětové působnosti v rámci sítě WPP máme už teď k dispozici velké množství zajímavých dat a příkladů z asijských trhů, kde se život opět vrací do ‚normálu‘. Je z nich patrné, že řada marketingových a komunikačních mechanismů bude fungovat jinak."

― Ondřej Obluk, CEO, Ogilvy Česká republika

Aktuální poznatky a trendy ze světových trhů české Ogilvy využije prostřednictvím pětičlenného týmu úzce profilovaných mezinárodně působících expertů. Jakub Hodboď, Jiří Jón, Barbora Šumanská, Petr Struna a Dita Stejskalová pomohou značkám sladit čtyři dimenze, které jsou pro marketing a komunikaci v čase krize a období po jejím skončení klíčové: brand strategy, on-line výkonnostní marketing, sociální sítě a leadership & PR.

"Prostřednictvím Ogilvy Recovery Task Force chceme minimalizovat dopad koronavirové krize na značky působící na českém trhu a pomoci jim rychle nalézt možnosti růstu v nové, post-krizové realitě."

Expertní tým Ogilvy firmám pomůže například:

  • identifikovat inovace, které může krize značkám přinést;
  • sladit hodnoty a aktivity značky s probíhající situací;
  • upravit mediální mix v době krize a po ní z pohledu efektivity;
  • využít sociální sítě k pomoci, dialogu i prodeji;
  • upravit nastavení komunikace a distribuce produktů a služeb;
  • přenést offline zákaznickou zkušenost do online prostředí;
  • připravit značku a její marketingový mix na opětovné oživení trhu;
  • udržet si klíčové parametry, jako je povědomí o značce;
  • překreslit mapu stakeholderů a navázat nová partnerství;
  • formulovat postoje k výzvám a společenským tématům, jež přinese nová, post-krizová realita.

Shrnutí služby Ogilvy Recovery Task Force je k dispozici zde.