Ogilvy OnAir se poprvé odehraje v Brně

16/07/2020

Jako jediná síťová agentura má Ogilvy v Česku vedle kanceláře v Praze i regionální zastoupení. Brněnské Ogilvy opečovává komunikaci místních poboček nadnárodních společností, stejně jako pomáhá v rozletu lokálním firmám, které v expanzi narážejí na své vlastní limity.

Pod záminkou „zvýšení efektivity“ dnes hledá řada firem řešení svých marketingově‑byznysových problémů buďto na vlastní pěst nebo skrze izolovaná zadání specializovaným dodavatelům. Na tom v zásadě není nic špatného. Při nedostatku zkušeností a expertízy ale často dochází ke tříštění komunikace. Ať už z důvodu absence jasně definované strategie nebo jejího nedůsledného naplňování. Ještě o krok dříve končí ti, kteří sáhnou po prvním líbivém řešení. Marketingové investice pak většinou nepřinášejí kýžený růst byznysu a loajality zákazníků.

Výhodou síťové agentury působící v regionu je to, že klientovi nenabízí řešení, která se mu budou v první řadě líbit, ale řešení, která jsou strategicky podložená a byznysově funkční. Právě komplexní pohled na byznys a potřeby klienta je to, co zadavatelé hledající instantní řešení mnohdy považují za zbytečné komplikace.

17. září od 18 hodin v Netbox Store na Náměstí Svobody 18

Zajímá vás, jak vám může marketing více vydělávat díky dobře fungující značce? Chcete vědět, jak maximalizovat návratnost investic napříč komunikačními kanály? Přijďte se podívat na první brněnské setkání Ogilvy OnAir a nahlédněte pod pokličku práce profesionálů z Ogilvy. Zjistěte, jak vybudovat brand, který skutečně prodává a expanduje na nové trhy.

Registrujte se nyní