Naše cesta k vývoji „multisite“ webů pro desítky trhů

04/03/2021

Vývoji webových aplikací se tým Jiřího Korce v Ogilvy věnuje řadu let. S klienty tak nevyhnutelně došlo na diskusi, jak postupovat co nejefektivněji, a to zvláště v případech, kdy stejné nebo podobné řešení může sloužit na desítkách trhů. Jako nejjednodušší cesta se nabízí přidání jazykové mutace pro zobrazení webu. V případech, kdy každá země potřebuje specifický obsah a podléhá jiným regulacím, jsme ale museli přijít se sofistikovaným řešením. Tím je webová stránka se společným zdrojovým kódem, kdy jsou odlišnosti jednotlivých zemí uloženy jako obsah nebo konfigurace v lokálních databázích.

"Takovou aplikaci je možné naklonovat a provozovat v několika samostatných instancích, vždy s vlastní databází. To už samo o sobě naplňuje definici takzvaného multisite webu. Celá věc má ale mnohá úskalí," vysvětluje ve svém komentáři Jiří Korec, Head of Operations, Ogilvy.

Zjednodušené schéma multisite webu

Zjednodušené schéma multisite webu

První generace našich multisite webů vznikala pod velkým tlakem na rychlost doručení jednotlivých klonů. Omezené kapacity týmu v momentě, kdy jsme pracovali na mnoha instancích stejného webu a na vývoji lokálně specifických funkcionalit, jsme vyřešili zapojením externích offshore týmů. Nevhodně nastavené procesy při vývoji nových součástí umožňovaly lokálním týmům zasahovat do zdrojového kódu (masteru), a v jednu chvíli tak existovalo několik jeho verzí. To vedlo k mnoha nekoncepčním řešením. Ve výsledku pro nás bylo stále pracnější uhlídat bezpečnost jednotlivých klonů a replikovat jejich opravy. Složitější bylo i nasazení nových funkcionalit vyvíjených globálně.

Zanedlouho na to jsme do druhé generace vstoupili již s pevně zafixovaným masterem. Jakákoliv lokálně specifická funkcionalita musela být integrována do master verze, kde byla i otestována. Postupně jsme také upustili od spolupráce s externími offshore týmy.

Většinu funkcionalit masteru jsme unifikovali s představou, že globální tým klienta prosadí v jednotlivých zemích (35) přístup „one size fits all“. Z omylu nás vyvedly hned první „kick off“ schůzky. Dostali jsme se do situace, kdy náš master byl příliš tenký a jen velmi těžko jsme zvládali stovky lokálních požadavků.

Pod časovým tlakem jsme se dostávali jen k jejich jednorázovému odbavení, a ne ke hledání kompromisních řešení rozvíjejících samotný master.

Při práci na třetí generaci multisite webů jsme už sladili procesy tak, aby bylo možné ovlivňovat požadované řešení na více úrovních. Lokální týmy klienta mohly spolufinancovat své projekty: Jakýkoli tým mohl svůj dobrý nápad „prodat“ jinému týmu a podělit se o náklady na vývoj. V okamžiku, kdy byl společný master dostatečně vybaven po funkční stránce, jsme se soustředili na integraci technologického ekosystému klienta pro snazší práci s daty a lokalizaci dílčích funkcionalit. Vyřešili jsme tak problém s procesem nasazení nových součástí v rámci celé platformy.

Aktuálně připravujeme čtvrtou generaci multisite webů, která už má veškeré technologické systémy (například personalizace, správa uživatelských dat, managment kampaní) integrovány v jádru. Výsledný web je tak plně modulární a konfigurovatelný s důrazem na flexibilitu lokálních týmů ve vztahu k tvorbě struktury, rozložení a stylu obsahu.

Dostatečně robustní master a flexibilita ve tvorbě a strukturování obsahu nám umožňuje použít tento přístup nejen v rámci jednoho webu (značky klienta) s více trhy, totožný master je navíc možné využít také pro různé weby (značky), kde každý z těchto webů je následně replikován v mnoha zemích. V současnosti náš největší projekt tohoto typu běží v 50 zemích po celém světě. To klientům přináší zásadní úspory při vývoji nových webů i při další údržbě a podpoře a doba potřebná pro spuštění nového webu se díky využití masteru snižuje až na jediný měsíc.

 

Autorem textu je Jiří Korec, odborník na vývoj webových aplikací a vedoucí developerského týmu českého Ogilvy.

jiri.korec@ogilvy.com