Klíčové desetiletí akce proti klimatickým změnám: inspirace pro firmy v Česku

20/06/2022

O klimatické konferenci COP26 a příležitostech pro české firmy přispět v boji proti klimatickým změnám píše pro MaM.cz Kim Hofmanová, CSR Consultant & Strategic Planner.

Před půl rokem proběhla klimatická konference při OSN o změně klimatu (COP26). Téměř 25 tisíc účastníků z 200 zemí světa se sešlo s jediným cílem: uspíšit boj proti klimatickým změnám do roku 2030, kdy končí naše šance na lepší scénáře.

Před pár týdny vyšla zpráva, že vlády většiny největších zemí nedoručují své sliby z této konference. Česka republika dokonce na COP26 poprvé ve své historii dostala za projev Andreje Babiše a nedostatečnou podporu dohod smutnou cenu Fosílie dne. Přitom zájem lidí, především mladých generací, o záchranu života na naší planetě nijak neutuchá. Liknavost států je příležitostí pro firmy. Pro ty, kteří chtějí přispět v boji proti klimatickým změnám, jsme připravili přehled témat z COP26 a jakou akci mohou inspirovat v České republice.

COP26 byl naprosto klíčový summit. Boj s klimatickými změnami vyžaduje globální řešení, které facilitují především tyto konference při OSN. COP26 byl ovšem výjimečný v tom, že se měly obnovovat a revidovat závazky z Pařížské dohody. Byla to historicky první COP konference, kde se většina zemí světa dohodla, že se pokusí zajistit lepší scénáře dopadů klimatických změn. Tedy udržet průměrný růst teplot na naší planetě nejlépe do 1,5 °C ve srovnání s předindustriálním obdobím. Na základě závazků z COP26 se navíc v tomto roce v Egyptě budou na COP27 vytvářet a podepisovat konkrétní plány, jak závazky realizovat. Jinak řečeno, COP26 určila vývoj legislativy a tedy prostředí, ve kterém budou firmy operovat v následujících letech. Reakční doba České republiky na světové trendy sice bývá dlouhá, ale to je pro firmy výhodou: teď můžete získat náskok a nenaskakovat na trendy z COP26 ve chvíli, kdy je budou aplikovat už všichni.

Témata z COP26 ale nejsou zajímavá jen z důvodů změn v legislativě a snižování rizik podnikání. Zajímají se o ně nepřímo i spotřebitelé, i když o existenci samotné COP bude mít pravděpodobně povědomí jen hrstka aktivistů. V rámci naší praxe v Ogilvy Consultingu se věnujeme CSR komplexně (od udržitelnosti životního prostředí až po společenskou udržitelnost). Faktem ale je, že spotřebitelé přikládají důležitost především udržitelnosti z pohledu životního prostředí – tedy tématům, kterým se přesně věnují konference COP. Podle výzkumu České klima 2021 se „70 procent Čechů domnívá, že je zapotřebí preventivně konat již nyní, i když důsledky změn ovlivní Zemi třeba až v roce 2050“. To je větší vnímaná urgence než u jiných problémů. A očekávají, že hned po Ministerstvu životního prostředí to budou právě firmy, kdo povede boj proti klimatickým změnám.

„COP26 určila vývoj legislativy a tedy prostředí, ve kterém budou firmy operovat v následujících letech.“

― Kim Hofmanová, CSR Consultant & Strategic Planner Ogilvy

Jakým tématům se věnovat, pokud chcete přispět v boji proti klimatickým změnám a zároveň být napřed v rámci celosvětových trendů z COP26? Níže jsme vybrali tři témata, která vzešla z COP26 a zároveň jsou nejvíce relevantní v českém kontextu. Z praxe totiž víme, že úspěšné CSR řeší relevantní problémy: pro spotřebitele a pro firmu.

 

Zdroj: Unsplash.com

Zdroj: Unsplash.com

Energetika

Hlavním tématem v rámci energetiky byl konec fosilních paliv. Poprvé v historii byla totiž součástí oficiální klimatické dohody 196 zemí světa konkrétní zmínka o „fosilních palivech“. Na druhou stranu, právě v tomto tématu COP26 nejvíce odhalila rostoucí propast mezi proklamovanými „net zero“ ambicemi a jejich reálným naplňováním.

Klíčem k dosažení lepších scénářů jsou emise skleníkových plynů. V Česku pocházejí zhruba tři čtvrtiny z dopravy a výroby elektřiny. Inspirací pro CSR aktivity firem zde může být přechod na udržitelné zdroje energií, který se víceméně zastavil po špatně zvládnutém solárním boomu ze strany vlády; dále efektivní využívání energií, které je u nás přehlíženým tématem; podpora pasivních domů nebo pomoc nízkopříjmovým domácnostem přejít na šetrnější způsob vytápění nebo čerpání energií.

Příkladem z praxe může být jeden z našich klientů z energetického průmyslu, který se rozhodl, že z povahy svého podnikání nejvíce pomůže v boji proti klimatickým změnám, když změní sám sebe. I pro firmy, jejichž podstata není přímo svázaná s klimatickými změnami jako v energetickém průmyslu, ale pořád platí, že CSR aktivity s největším pozitivním impaktem na brand a byznys mají oporu v odpovědném chování firmy samotné.

Příroda

Shoda nad rolí zdravého životního prostředí v mitigaci negativních dopadů a zpomalování klimatických změn byla na COP26 více než jasná. Země podepsaly dohody proti deforestaci a spolu s organizacemi, firmami a farmářskými asociacemi se zavázaly k hledání řešení pro zemědělství šetrnější k přírodě.

„Máme jedny z největších monokulturních lánů polí v Evropě a většina našich polí je pronajata korporacím, kterým jde o naplňování krátkodobých obchodních cílů spíše než o zdravou přírodu.“

― Kim Hofmanová, CSR Consultant & Strategic Planner Ogilvy

Zdrojem inspirace pro CSR aktivity je určitě české zemědělství. Máme jedny z největších monokulturních lánů polí v Evropě a většina našich polí je pronajata korporacím, kterým jde o naplňování krátkodobých obchodních cílů spíše než o zdravou přírodu. To způsobuje řadu problémů: zhoršující se kvalita zemědělské půdy, na ni navazující nižší úrodnost a vyšší potřeba chemických hnojiv, které počáteční problém jen prohlubují, a navíc nepomáhají českým vodám. Zničená půda a obří lány mají navíc menší schopnost zadržovat vodu v krajině a chybějící remízky mezi menšími poli snižují biodiverzitu v krajině, která je opět potřebná pro její zdravé fungování.

Řešení ovšem existují. S jedním z našich klientů z potravinářského průmyslu jsme se zaměřili na produkci pro něj klíčových ingrediencí s ohledem na přírodu – lokálními organickými farmáři, kteří existují, jen potřebují trochu podpory.

Odolnost

Dalším důležitým tématem z COP26 je adaptace na změny klimatu. Ty už po celém světě řada komunit pociťuje. Země se během COP26 dohodly na výši finanční pomoci pro adaptaci, regeneraci přírody a na metrice, která vesnicím, městům, regionům pomůže určit, jak si v odolnosti na rizika z klimatických změn vedou. Nicméně v kontextu potřebných investic i COP26 dosáhlo chabých výsledků. Vytváření odolnosti je asi nejméně dotknutým tématem ze strany států – a tedy největší příležitostí pro firmy.

I v Česku už pociťujeme změny klimatu především v extrémních výkyvech počasí jako tornádo na Moravě, sucha, přívalové deště nebo nestabilní počasí, které dělá problémy zemědělcům. I česká veřejnost už tvrdí, že si všímá změn: 64 procent v roce 2021 ve srovnání se 40 procent v roce 2015. Spíše než potvrzení dopadů klimatických změn v Česku tato čísla naznačují, že Češi čím dál tím více ocení pomoc s odolností vůči klimatickým změnám. Vedle změn, které jsem naznačila výše, firmy mohou pomáhat s přípravou strategií a exekucí adaptačních opatření napříč Českou republikou. Ačkoliv stát sám strategii má, Ministerstvo životního prostředí i experti zároveň podotýkají, že města a vesnice postupují pomalu, často nahodile a jsou daleko za připraveností západních zemí. Řešení, která bývají nejvíce potřeba (liší se podle potřeb daného místa), se týkají nedostatku vody, zadržování dešťové vody a přehřívání center měst.

Naši klienti se často obávají, že nezvolí správné řešení. Obávají se, že experti nebo inovace ukážou, že dělají něco špatně, a dosáhnou leda tak negativního PR. Vzhledem k tomu, že už máme za sebou čtvrtinu posledního desetiletí, kdy můžeme odvrátit nejhorší scénáře klimatických změn, radíme jednoznačně: lepší je se upřímně snažit než nedělat nic. A pokud náhodou vedle šlápnete, je důležité svou chybu přiznat a ukázat, že ji napravujete. Zákazníci vaši snahu ocení – podobně jako u firmy Ace & Tate, která veřejně přiznala “we f*cked up”.

Pokud se chcete dočíst více o tom, jaké implikace má COP26 pro značky a jak témata využít pro benefit své značky, stáhněte si zdarma studii našich mezinárodních expertů z Ogilvy Consulting: Our Actions Matter: Planning for Positive Impact.